Chương trình

Học Khoa học máy tính tại VNUK

Bậc đào tạo: Đại học Loại hình: Chính Quy 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh Thời gian: 4 năm

Mục tiêu đào tạo chất lượng quốc tế

Mục tiêu đào tạo là giúp sinh viên trở những kỹ sư khoa học máy tính chuẩn quốc tế với 4 tiêu chí chính:

TIẾNG ANH TỐT – KỸ THUẬT TỐT – THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮNG – ĐAM MÊ CÔNG VIỆC

 

Open

Close